Pasha Collection

Pasha Bling Sandals

Pasha Rhinestone Sandals size 35

Pasha Rhinestone Sandals size 36

Pasha Rhinestone Sandals size 37

Pasha Rhinestone Sandals size 38

Pasha Rhinestone Sandals size 39

Pasha Rhinestone Sandals size 40

Pasha Rhinestone Sandals size 41

Pasha Rhinestone Sandals size 42

Pasha Rhinestone Sandals size 43

Bejeweled Choker

Bejeweled Headband